خبر های دنیای زیبایی

تست حیوانی محصولات ارایشی

تست حیوانی محصولات ارایشی

در دنیای آرایش و زیبایی، مسئله تست حیوانی بر روی محصولات موضوعی مهم و حساس است. در حال‌حاضر، افراد بیشتر به حقوق حیوانات توجه می‌کنند و از برندها انتظار دارند که محصولاتشان بدون آزمایش بر روی حیوانات تولید شوند. بسیاری از برندها، همچون شیگلم، این توجه را جدی می‌گیرند و به‌کار گرفتن روش‌های جایگزین و غیرحیوانی برای تست محصولات خود را تاکید دارند. شیگلم نیز از این برندها است که تست حیوانی محصولات ارایشی از چرخه تولید خود حذف کرده است.

ادامه مطلب